Відомості про право здійснення освітньої діяльності

Відомості з ліцензійного реєстру суб’єктів освітньої діяльності щодо права провадження освітньої діяльності у сфері фахової передвищої освіти станом на 30.06.2023

Інформація  про термін дії сертифікатів про акредитацію освітньо-професіних програм за якими здійснюється підготовка здобувачів освіти в обсязі освітньо-професійного ступеня "фаховий молодший бакалавр"

ЛІЦЕНЗІЇ ФАХОВОЇ ПЕРЕДВИЩОЇ ОСВІТИ

Назва спеціальності (спеціалізації)
Ліцензований обсяг на рік
Рішення про видачу ліцензії
Підготовка здобувачів фахової передвищої освіти
(012) Дошкільна освіта
60
Наказ МОН від 05.12.2019 № 1003-л
(013) Початкова освіта
90
Наказ МОН від 05.12.2019 № 1003-л
(014) Середня освіта Трудове навчання та технології
60
Наказ МОН від 05.12.2019 № 1003-л
(014) Середня освіта Образотворче мистецтво
30
Наказ МОН від 05.12.2019 № 1003-л
(015) Професійна освіта Цифрові технології
30
Наказ МОН від 05.05.2021 № 55-л
(023) Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація
30
Наказ МОН від 07.05.2019 № 466-л
(029) Інформаційна, бібліотечна та архівна справа
30
Наказ МОН від 05.12.2019 № 1003-л

 

Інформація  про термін дії сертифікатів про акредитацію освніх програм за якими здійснюється підготовка здобувачів освіти в обсязі ОКР "Фаховий молодший бакалавр".

Назва спеціальності (спеціалізації)
Назва освітньої програми
Інформація про акредитацію
(012) Дошкільна освіта
Дошкільна освіта
Сертифікат про акредитацію освітньої програми КО001577, дійсний до 01.07.2025
(013) Початкова освіта
Початкова освіта. Іноземна мова в початкових класах
 Сертифікат про акредитацію освітньої програми КО001573, дійсний до 01.07.2025
(013) Початкова освіта
Початкова освіта. Педагог-організатор
Сертифікат про акредитацію освітньої програми КО001572, дійсний до 01.07.2025
(014) Середня освіта Образотворче мистецтво
Середня освіта (Образотворче мистецтво)
Сертифікат про акредитацію освітньої програми КО001575, дійсний до 01.07.2025
(014) Середня освіта Трудове навчання та технології
Середня освіта (Трудове навчання та технології)
Сертифікат про акредитацію освітньої програми КО001574, дійсний до 01.07.2025
(015) Професійна освіта Цифрові технології
Професійна освіта (Цифрові технології)
Сертифікат про акредитацію освітньої програми відсутній
(023) Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація
Образотворче мистецтво
Сертифікат про акредитацію освітньої програми відсутній
(029) Інформаційна, бібліотечна та архівна справа
Діловодство
Сертифікат про акредитацію освітньої програми КО001576, дійсний до 01.07.2025