Завідувач віділення "Початкової та дошкільної освіти"

Бігун Олександр Миколайович, кандидат педагогічних наук


Бібліографічна довідка

Народився 1980 року у місті Володимирі-Волинському

1987-1995 роки – навчання у Володимир-Волинській середній школі № 5

1995-1999 роки – навчання у Володимир-Волинському педагогічному училищі ім. А. Ю. Кримського; кваліфікація вчителя початкових класів, вчителя англійської мови у початкових класах

1999-2004 роки – навчання у Волинському державному університеті імені Лесі Українки, факультет романо-германської філології; кваліфікація магістра англійської мови та літератури

2004-2009 роки – вчитель англійської мови у Володимир-Волинській гімназії

2009-2013 роки – викладач англійської мови Володимир-Волинського педагогічного коледжу ім. А. Ю. Кримського

2012-2013 навчальний рік – голова предметної комісії викладачів іноземних мов та методики навчання іноземної мови Володимир-Волинського педагогічного коледжу ім. А. Ю. Кримського

З 2013 року – завідувач відділення початкової та дошкільної освіти Володимир-Волинського педагогічного коледжу ім. А. Ю. Кримського»

Викладач вищої кваліфікаційної категорії.

Нагороди:

Почесна грамота управління освіти, науки та молоді Волинської облдержадміністрації (2017)

Грамота коледжу (2015)

Грамота коледжу (2013)

Грамота управління освіти Володимир-Волинського міськвиконкому (2005)

Наукові публікації:

  1. Роль практики у педагогічній підготовці майбутніх учителів у коледжах Великої Британії. – збірник XI Міжнародної науково-практичної конференції студентів та аспірантів Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. – Луцьк: СНУ, 2017.
  2. Місце коледжів у системі педагогічної освіти Великої Британії. – збірник «Педагогіка» VIII Міжнародної науково-практичної конференції науковців, аспірантів та студентів Східноєвропейського національного університету ім. Лесі Українки. – Луцьк: СНУ, 2017.
  3. Структура та особливості ділової гри як засобу професійної адаптації майбутніх учителів іноземної мови . – збірник матеріалів ХХІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації». – Переяслав-Хмельницький: Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, 2017.
  4. Структура педагогічної підготовки майбутніх учителів середніх шкіл у коледжах Великої Британії / О. Бігун // Гуманітарний вісник Державного вищого навчального закладу «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди». Педагогіка. Психологія. Філософія. – 2015. – Вип. 36. – С. 34-43. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/gvpdpu_2015_36_6
  5. Формування лінгвокраїнознавчої компетенції молодших школярів засобами іноземної мови. – збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції «Актуальні проблеми підготовки фахівців на сучасному етапі» (частина 1). – Луцьк: Луцький педагогічний коледж, 2013. – 344 с.
  6. Впровадження інноваційних технологій як запорука якісної професійної підготовки студентів педагогічного коледжу. – збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції «Актуальні проблеми підготовки фахівців на сучасному етапі» (частина 3). – Луцьк: Луцький педагогічний коледж, 2013. – 108 с.