ПЕРЕДДИПЛОМНА ПРАКТИКА ЯК ЗАВЕРШАЛЬНИЙ ЕТАП ПРОФЕСІЙНОГО ЗРОСТАННЯ МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ

Із метою підготовки фахівця з початкової освіти, який досконало володіє методичними знаннями, педагогічною технікою і прагне до творчості, у Володимирському педагогічному фаховому коледжі імені Агатангела Кримського Волинської обласної ради для студентів спеціальності «Початкова освіта» передбачено наступні види практики: позакласна та позашкільна виховна робота, краєзнавча практика, літня практика (у дитячих таборах), пробні уроки і заняття в школі, спостереження за роботою вчителя-класовода у перші дні перебування дитини в школі, переддипломна практика.

Переддипломна практика – потужний потенціал для творчого і професійного самовизначення особистості. Зміст цієї практичної підготовки охоплює всі функції та види професійної діяльності вчителя початкових класів. Майбутні фахівці з початкової освіти проходять виробничу практику у школах міста Володимира та за місцем проживання. Під час практичного навчання поглиблюються та конкретизуються знання студентів, удосконалюються їх професійні вміння та навички, формується індивідуальний стиль професійної діяльності.

Ґрунтовна практична підготовка дозволяє студентам легко включатися у професійну діяльність після закінчення коледжу, випускники ВПФК – професійно мобільні та конкурентоздатні на ринку праці. Значна частина здобувачів фахової передвищої освіти працевлаштовуються ще під час навчання на четвертому курсі коледжу. Студенти спеціальності «Початкова освіта» – цілеспрямовані, мотивовані, що підтверджується відгуками стейкхолдерів, які навчалися раніше у коледжі і нині є генераторами якісних змін у системі освіти.