НАВЧАЄМОСЯ ДІЯЛЬНІСНО!

Надзвичайно швидке оновлення сучасних технологій і знань зумовлює формування нових умінь, навичок і функцій учителя нової української школи. З цією метою студентів Володимирського педагогічного фахового коледжу імені Агатангела Кримського Волинської обласної ради навчають бути не просто педагогами у класичному значенні цього слова, а модераторами, фасилітаторами, супервайзерами, тьюторами, тобто вчителями нового покоління.

Завдяки співпраці коледжу із фондом The LEGO Foundation в Україні майбутні фахівці з початкової освіти у поточному навчальному році мали змогу вивчати нову дисципліну «Діяльнісний підхід у початковій школі».

Заняття проходили у теплій, невимушеній та дружній атмосфері. Студенти активно включалися у роботу, творчо підходили до виконання поставлених завдань, приймали нестандартні рішення, продуктивно співпрацювали у парах і групах.

Діяльнісний підхід – спосіб реалізації ідей та змісту НУШ. На власному досвіді майбутні вчителі початкових класів усвідомили, як саме спрямовувати освітній процес на розвиток в учнів ключових компетентностей і наскрізних умінь, застосовувати знання на практиці, формувати навички ефективної співпраці.

На заняттях першокурсники познайомилися із активним, кооперативним, проблемним та проєктним навчанням, навчанням через відкриття. Цікавою для здобувачів фахової передвищої освіти виявилася програма соціально-емоційного розвитку і навчання «Peppy Pals» («Веселі друзі»).

Завдяки співпраці із фондом The LEGO Foundation наш коледж має змогу готувати вчителя-новатора, конкурентноздатного фахівця з активною життєвою позицією.