Переглянути інформацію для вступника >

Спеціальності для вступу

Запрошуємо до коледжу для вступу на спеціальність 013 «Початкова освіта». Набір здійснюється на базі 9-ти класів термін навчання: 3 роки і 10 місяців. Вступні тестові випробування з української мови і математики.

Програма навчання за даною спеціальністю передбачає підготовку професіоналів у галузі  початкової освіти.    У програмі – вивчення основ педагогічної та сценічної майстерності, іноземної мови за професійним спрямуванням, основ музичної грамоти та комп’ютерної техніки. Випускники коледжу даного фаху, отримавши дві спеціальності,  мають суттєві переваги в час працевлаштування. 

Запрошуємо до коледжу для вступу на спеціальність 014 «Середня освіта (Трудове навчання та технології)». Набір здійснюється на базі 9-ти класів. Термін навчання: 3 роки і 10 місяців. Вступні тестові випробування з української мови і математики.

Випускники даної спеціальності володіють навичками різноманітних трудових видів діяльності і відповідно до них компетентно вирішують професійні завдання вчителя трудового навчання та інформатики.

 

Запрошуємо до коледжу для вступу на спеціальність «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа». Набір здійснюється на базі 9-ти класів.  Термін навчання: 3 роки і 10 місяців.
Вступні тестові випробування з української мови і математики.

Сучасний ринок праці вимагає кваліфікованих адміністративних секретарів, референтів, які б  досконало володіли  комп’ютерами, діловим мовленням та знали декілька іноземних мов.

Навчальний план спеціальності передбачає поглиблене вивчення двох мов (англійської та польської), комп’ютерної техніки і сучасного програмного забезпечення, а також економіки, менеджменту та права на рівні європейських освітніх стандартів.

 

Запрошуємо до коледжу для вступу на спеціальністі:

- «Дошкільна освіта» на базі 9-ти класів. Термін навчання: 3 роки і 10 місяців. Тступні тестові випробування з української мови та біології.

- «Дошкільна освіта» на базі 11-ти класів термін навчання: 1 рік і 10 місяців. Вступні тестові випробування або ЗНО з української мови та літератури; біології, історії України, математики (на вибір)

Випускники даної спеціальності готові до роботи в нових ринкових умовах не тільки як вихователі дитячих навчальних закладів, а й гувернери.

Запрошуємо до коледжу для вступ на спеціальність «Образотворче мистецтво». Набір здійснюється на базі 9-ти класів. Термін навчання: 3 роки і 10 місяців. Вступні тестові випробування з української мови та творчий іспит з образотворчого мистецтва.

 

Програма навчання передбачає підготовку висококваліфікованих вчителів образотворчого мистецтва для початкової та базової середньої освіти.

Студенти спеціальності “Образотворче мистецтво” досконало володіють писанкарством, художньою обробкою соломи, дерева, тканини, опановують гончарство, кераміку, ткацтво, килимарство, в’язання та комп’ютерну графіку. Таке розмаїття знань і вмінь стане в пригоді кожному.

Освітній ступінь: Фаховий молодший бакалавр

Галузь знань: 01 Освіта/Педагогіка

Спеціальність: 015 Професійна освіта

Предметна спеціальність/спеціалізація: 015.39 Професійна освіта (Цифрові технології)

Форма навчання: денна, контракт

Наша мета: Підготовка конкурентоспроможних фахівців з високим рівнем професійної компетентності, інтелектуальної активності, соціальної відповідальності, здатних здійснювати як освітню діяльність з цифрових технологій, так і виробничу діяльність з використання цифрових технологій з урахуванням потреб суспільства.

Після закінчення навчання отримуєте диплом "Фахового молодшого бакалавра" європейського зразка.

Термін навчання:

 • 3 роки 10 місяців - на основі базової загальної середньої освіти.

Після закінчення навчання випускник може займати такі посади (згідно з класифікатором професій ДК 003:2010):

 • Адміністратор бази даних;
 • Програміст;
 • Викладач професійно-технічного навчального закладу;
 • Викладач професійного навчально-виховного закладу;
 • Технік обчислювального (інформаційно-обчислювального) центру;
 • Технік із системного адміністрування;
 • Технік-програміст;
 • Фахівець з інформаційних технологій;
 • Фахівець з розробки та тестування програмного забезпечення;
 • Фахівець з розроблення комп'ютерних програм;
 • Викладач-стажист;
 • Фахівець із організації інформаційної безпеки.

Набір здійснюється на базі 11-ти класів.

Галузь знань: 02 Культура і мистецтво

Спеціальність: 023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація

Освітньо-професійна програма: Образотворче мистецтво

Освітньо-професійний рівень: фаховий молодший бакалавр

Кваліфікація: художник-виконавець, художник-оформлювач

Термін навчання: 1 рік і 10 місяців

Ліцензійний обсяг: 30

Обсяг на контракт: 20

Обсяг держ замовлення: 10

Фахівці даної спеціальності забезпечують базову підготовку з напряму мистецької освіти для подальшого творчого розвитку особистості та реалізації можливості виконання робіт, пов’язаних з проєктуванням, оздобленням, дизайном та поліграфією оформлювальних робіт.

 

Працевлаштування:

Випускники можуть працювати на таких посадах:

- художник-виконавець;

- художник-декоратор;

- художник-шрифтовик;

- мозаїст;

- колорист;

- художник-оформлювач.