Звіт директора за 2018/2019 навчальний рік

ЗВІТ НА ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ ТРУДОВОГО КОЛЕКТИВУ 30.08.2019

Савельєва М.Г. про роботу на посаді директора Вищого комунального навчального закладу «Володимир-Волинський педагогічний коледж ім. А.Ю. Кримського», згідно умов контракту, продовж 2018/2019 навчального року

Шановні колеги!
Традиційно, на передодні початку нового навчального року, я звітую перед загальними зборами трудового колективу про проведену адміністрацією коледжу роботу впродовж минулого 2018/2019 навчального року.
Непростим видався для нас цей навчальний рік, та й чого очікувати у час, коли вся освітня галузь України увійшла до періоду реформування: імплементація нового Закону України «Про освіту»; вступ у дію цілої низки положень прийнятого раніше Закону «Про вищу освіту»; прийняття урядом «Концепції розвитку педагогічної освіти»; підготовка й прийняття Закону «Про фахову передвищу освіту»; запровадження засад Нової української школи; ДПА у формі ЗНО для другокурсників вже не з однієї, а з двох дисциплін; і на сам кінець – останній рік прийому на освітню програму підготовки «молодшого спеціаліста», як ступеня вищої освіти.

Відразу хочу чітко окресли усі позитиви і негативи, стосовно нашого навчального закладу, що несуть згадані реформи.  Читати повністю