Наукові статті викладачів коледжу, подані до фахових видань, затверджених МОН, у 2018 / 2019 навчальному році

1. Бігун О. Training of Future Teachers in Colleges: Pedagogical Constituent / Олександр Бігун // Humanitarium. – Переяслав-Хмельницький, 2018. – Т. 43, Вип. 2. – С. 16–24.

2. Бігун О. Педагогічна підготовка вчителя у коледжах Великої Британії та України: порівняльний аспект / О. М. Бігун // Збірник наукових праць ; Серія : Педагогічні науки. – Херсон, 2019 [готується до друку].

3. Бігун О. Модель педагогічної підготовки майбутніх учителів середніх шкіл у національних коледжах / О. М. Бігун // Наукові записки Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова ; Серія : Педагогічні науки. – К., 2019 [готується до друку].

4. Гаврилюк А. Ефективність діяльності тренера жіночої команди з міні-футболу / Олег Мазурчук, Олександр Панасюк, Петро Герасимюк, Андрій Гаврилюк // Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві : Зб. наук. праць. – Луцьк, 2018. – № 3 (43). – С. 131–136.

5. Гаврилюк А. Українські народні ігри як свідчення давності язичницьких обрядових дійств / Сергій Мудрик, Ірина Кліш, Едуард Навроцький, Андрій Гаврилюк // Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві : Зб. наук. праць. – Луцьк, 2018. – № 3 (43). – С. 36–40.

6. Жулковський Б. Володимир-Волинський педагогічний коледж імені А. Ю. Кримського: минувшина, сучасність, майбуття (до 80-літнього ювілею закладу) / Богдан Жулковський // Рідна школа. – К., 2019. – № 5 [готується до друку].

7. Карпук Т. Сакральна творчість галицьких і буковинських композиторів ХІХ століття в контексті українського національно-культурного відродження / Тамара Карпук // Нова педагогічна думка. – Рівне, 2019. – № 1 (97). – С. 182–185.

8. Нагірний М. Питання спорідненості українців та західнослов’янських укрів: топонімічний аспект / Микола Нагірний, Лілія Кухарук // Етнічна історія народів Європи : Зб. наук. праць. – К., 2018. – Вип. 56. – С. 10–13.

9. Нагірний М. Особливості реінтеграції хорватського Подунав’я (друга половина 1990-х рр.) / Микола Нагірний // Проблеми слов’янознавства : Наук. зб. – Львів, 2019. – Вип. 67 [готується до друку]. 

10. Семенюк Н. Педагогічна спадщина Феофана Щегельського / Наталія Семенюк // Нова педагогічна думка. – Рівне, 2018. – № 3 (95). – С. 143–147.

11. Слюсарук-Літвін С. Актуальні проблеми підготовки майбутніх фахівців дошкільної освіти в умовах трансформації вищої освіти України / С. С. Слюсарук-Літвін // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України ; Серія : Педагогіка, психологія, філософія. – К., 2018. – Вип. 291. – С. 296–301.

12. Слюсарук-Літвін С. Змістова сутність і структура творчого потенціалу дошкільника / С. С. Слюсарук-Літвін // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки ; Серія : Педагогічні науки. – Луцьк, 2019 [готується до друку].

13. Сулімова Л. Інноваційні прийоми як засіб формування демократичних цінностей у старшокласників / Лілія Сулімова // Теоретична і дидактична філологія : Зб. наук. праць ; Серія : Педагогіка. – Переяслав-Хмельницький, 2018. – Вип. 28. – С. 149–157.

14. Таргоній І. Феномен «толерантність» у психологічних та педагогічних дослідженнях: теоретичні аспекти визначення сутності / Іванна Таргоній // Освітній простір України : Наук. журнал. – Івано-Франківськ, 2019. – Вип. 15. – С. 208–214.

15. Таргоній І. Наукові підходи до виховання толерантності зарубіжними дослідниками / Іванна Таргоній // Педагогічний часопис Волині : Зб. наук. праць. – Луцьк, 2019. – Вип. 2 (13) [готується до друку].

Коментувати

Залишіть свій коментар або запитання і ми обов'язково Вам дамо відповідь