Наукові здобутки викладача коледжу Богдана Жулковського

У рамках підготовки ВКНЗ «Володимир-Волинський педагогічний коледж імені А. Ю. Кримського» до ліцензування освітнього ступеня «бакалавр», пропонуємо Вашій увазі список наукових доробків його педагогічних працівників. Одним із провідних учених коледжу є кандидат мистецтвознавства, викладач вищої категорії Жулковський Богдан Євгенович.

Наукові профілі дослідника

Пропонуємо Вашій увазі перелік наукових здобутків Богдана Жулковського за останні вісім років.

І. Кандидатська дисертація

Жулковський Б. Є. Жанр кондака в українському церковно-монодійному співі XV – ХІХ століть : Дисертація ... кандидата мистецтвознавства : спеціальність 17.00.03 «Музичне мистецтво» / Жулковський Богдан Євгенович ; Міністерство культури України, Національна музична академія України імені П. І. Чайковського. – К., 2015. – 213 с.

ІІ. Друковані наукові праці

1) Жулковський Б. Давньоруський кондакарний спів у зарубіжній музичній історіографії / Богдан Жулковський // Українське музикознавство : Науково-методичний збірник. – К., 2013. – Вип. 39. – С. 119–134.

2) Жулковський Б. Кондак як гімнографічний жанр: літургічні та музикознавчі аспекти / Богдан Жулковський // Науковий вісник Національної музичної академії України імені П. І. Чайковського. – К., 2014. – Вип. 109. – С. 12–33. – (Старовинна музика – сучасний погляд ; кн. 6).

3) Жулковський Б. Кондаки у Тріодях Київської митрополії доби Єрусалимського Типікону (самогласні, самоподобні, подобні) / Богдан Жулковський // Студії мистецтвознавчі : Театр, музика, кіно. – К. : Вид. ІМФЕ імені М. Т. Рильського НАН України, 2014. – Число 1. – С. 101–115.

4) Жулковський Б. Репертуар самогласних, самоподобних і подобних кондаків в українських Анфологіонах / Богдан Жулковський // Українська музика : Науковий часопис. – Львів : ЛНМА імені М. В. Лисенка, 2015. – Число 3. – С. 17–35.

5) Жулковський Б. Проіміони (кондаки) седмичних акафістів в українських нотолінійних Ірмологіонах / Богдан Жулковський // Spheres of Culture : Journal of Philology, History, Social and Media Communication, Political Science and Cultural Studies. – Lublin, 2015. – Vol. XI. – P. 450–460.

6) Жулковський Б. Є. Жанр кондака в українському церковно-монодійному співі XV – ХІХ століть : Автореферат дисертації ... кандидата мистецтвознавства : спеціальність 17.00.03 "Музичне мистецтво" / Жулковський Богдан Євгенович ; Міністерство культури України, Харківський національний університет мистецтв імені І. П. Котляревського. – Харків, 2016. – 16 с.

7) Жулковський Б. Актуальність релігійно­-дидактичної концепції єпископа Володимир­-Волинського Фадея (Успенського) для сучасної української та європейської педагогіки / Богдан Жулковський // Початкова школа : ­Науково-методичний журнал. – 2017. ­– № 6. ­– С. 51–54.­

8) Жулковський Б. Православний богослужбовий спів як засіб музичної терапії школярів / Богдан Жулковський // Початкова школа : ­Науково-методичний журнал. ­– 2017. ­– № 7. ­– С. 50–­52.

9) Жулковський Б. Зарубіжні системи музичного виховання дошкільнят і молодших школярів / Богдан Жулковський // Початкова школа : Науково-­методичний журнал. ­– 2017. ­– № 12. –­ С. 48–­51.

10) Жулковський Б. Ігор Стравінський і Православна Церква / Богдан Жулковський // Нова педагогічна думка : Науково-методичний журнал. – Рівне, 2018. – № 1 (93). –  С. 147–150.

11) Жулковський Б. Кондак у богословських, літургічних, філологічних і музикознавчих студіях: історіографічний аспект / Богдан Жулковський // Kalophonia / Калофонія : Науковий збірник з історії церковної монодії та гимнографії. – Львів : Український католицький університет, 2018. – Число 9. – С. 50–64.

Крім того, досліднику належить ряд науково-популярних статей, рецензій, репортажів, інтервю, тез конференцій тощо, у тому числі на місцевих веб-сайтах та в місцевій пресі.

ІІІ. Редагування наукових збірників

Сучасна наука та освіта Волині [Текст] : збірник матеріалів науково-практичної конференції , 22 листопада 2018 року / упорядник, головний редактор: Б. Є. Жулковський ; Управління освіти, науки та молоді Волинської обласної державної адміністрації, Регіональна рада молодих вчених при управлінні освіти, науки та молоді Волинської обласної державної адміністрації, Вищий комунальний навчальний заклад «Володимир-Волинський педагогічний коледж імені А. Ю. Кримського». – Луцьк ; Володимир-Волинський : Волиньполіграф, 2018. – 568 с. : рис., табл. – Текст українською, польською, англійською, німецькою, білоруською. – Бібліографія в кінці кожної статті. – ISBN 978-617-7129-70-6

ІV. Виступи на наукових заходах

1) Ежегодный международный научно-творческий симпозиум Санкт-Петербургской государственной консерватории имени Н. А. Римского-Корсакова «Бражниковские чтения – 2011» (Санкт-Петербург, 11–16 квітня 2011);

2) Всеукраїнська наукова конференція молодіжної секції музикознавчої комісії Наукового товариства імені Т. Г. Шевченка (Львів, 24 травня 2011);

3) Всеукраїнська конференція «Антоновичеві читання»: До 95-ї річчя від дня народження диригента і музиколога Мирослава Антоновича (Львів, 28 лютого 2012);

4) VIII Міжнародна наукова конференція в Українському католицькому університеті «Візантійсько-слов’янська гимнографія і церковна монодія»: До 1025-ліття Хрещення Руси-України (Львів, 9–10 жовтня 2013);

5) Міжнародний науковий симпозіум-практикум «Музика минулого і сучасності» на кафедрі старовинної музики Національної музичної академії України імені П. І. Чайковського (Київ, 26–27 квітня 2014);

6) Всеукраїнська науково-практична конференція «Музикознавчі студії» у Львівській національній музичній академії імені М. В. Лисенка (Львів, 25–26 лютого 2015);

7) Міжнародний симпозіум і практикум «Musica incognita: XVI – XXI»: До 15-ліття Кафедри старовинної музики Національної музичної академії України імені П. І. Чайковського (Київ, 24–26 квітня 2015);

8) Всеукраїнська наукова та творча конференція «Дні науки» в Одеській національній музичній академії імені А. В. Нежданової (Одеса, 27–29 квітня 2015);

9) Міжнародна ювілейна науково-практична конференція «Київська Духовна академія у світовій родині богословських навчальних закладів»: До 400-річчя Київської Духовної академії (Київ, 20–21 жовтня 2015 р.);

10) ІХ Міжнародна наукова конференція з церковного співу Інституту літургіки Українського католицького університету «Візантійсько-слов’янська гимнографія і церковна монодія» (Львів, 1–2 жовтня 2015);

11) Міжнародна наукова конференція в Національній музичній академії України імені П. І. Чайковського «Актуальні проблеми музикознавства у молодіжних дослідженнях» (Київ, 23–25 березня 2016);

12) Міжнародна наукова конференція в Харківському національному університеті мистецтв імені І. П. Котляревського «Мистецтво та шляхи його осмислення в дослідженнях молодих науковців» (Харків, 24–25 березня 2016);

13) Міжнародний симпозіум в Національній музичній академії України імені П. І. Чайковського «Музичний твір: ХVІ – ХХІ» (Київ, 23–24 квітня 2016);

14) Міжнародний музичний симпозіум і практикум «Musica moderna: XV – XXI (до 450-ліття з дня народження Клаудіо Монтеверді)» у Національній музичній академії України імені П. І. Чайковського (Київ, 21–23 квітня 2017);

15) II Міжнародна науково-практична конференція молодих учених, студентів та аспірантів «Актуальні проблеми розвитку природничих та гуманітарних наук» у Східноєвропейському національному університеті імені Лесі Українки (Луцьк, 25 жовтня 2017);

16) Х Міжнародна наукова конференція «Гимнографія, сакральна монодія, церковний спів» у Львівській національній музичній академії імені М. В. Лисенка та Інституті церковної музики Українського католицького університету (Львів, 30–31 жовтня 2017);

17) Міжнародний музичний симпозіум і практикум «Музика у ХХІ столітті: Antiqua + Nova» у Національній музичній академії України імені П. І. Чайковського» (Київ, 27–29 квітня 2018);

18) Міжнародна науково-практична конференція «Традиції в музиці: XVI – XXI» у Національній музичній академії України імені П. І. Чайковського» (Київ, 12–14 квітня 2019).

Крім того, доповідач є постійним учасником краєзнавчих науково-практичних конференцій у місті Володимирі-Волинському, які проводяться на базі ВКНЗ «Володимир-Волинський педагогічний коледж імені А. Ю. Кримського», Володимир-Волинської гімназії імені Олександра Цинкаловського, Державного історико-культурного заповідника «Стародавній Володимир».

V. Організація наукових заходів

1) Ініціатор та відповідальний секретар організаційного комітету Всеукраїнської науково-практичної конференції «Сучасна наука та освіта Волині», присвяченої 100-річчю Національної академії наук України (відбулася 22 листопада 2018 року у ВКНЗ «Володимир-Волинський педагогічний коледж імені А. Ю. Кримського»);

2) Ініціатор та відповідальний секретар організаційного комітету Регіонального мистецького симпозіуму «Старовинна музика – сучасний погляд», присвяченого 80-річчю ВКНЗ «Володимир-Волинський педагогічний коледж імені А. Ю. Кримського» (відбувся 5–6 червня 2019 року в місті Володимирі-Волинському);

3) Член організаційного комітету Регіональної науково-практичної конференції «Педагогічне краєзнавство Волині», приуроченої 80-річчю ВКНЗ «Володимир-Волинський педагогічний коледж імені А. Ю. Кримського» (відбулася 29 березня 2018 року у ВКНЗ «Володимир-Волинський педагогічний коледж імені А. Ю. Кримського»).

VI. Адміністративно-наукова діяльність

1) Перший заступник голови Регіональної ради молодих вчених при управлінні освіти, науки та молоді Волинської обласної державної адміністрації (від 4 жовтня 2017 року до сьогоднішнього дня);

2) Голова ради молодих науковців ВКНЗ «Володимир-Волинський педагогічний коледж імені А. Ю. Кримського» (від 26 грудня 2017 року до сьогоднішнього дня);

3) Керівник секції культурології та мистецтвознавства студентського наукового товариства ВКНЗ «Володимир-Волинський педагогічний коледж імені А. Ю. Кримського» (від 1 вересня 2018 року до сьогоднішнього дня).

VII. Друковані наукові праці студентів Богдана Жулковського

1) Приступа І. Загорівсько-Вощатинський іконостас – видатний мистецький твір Іова Кондзелевича / Ірина Приступа // Сучасна наука та освіта Волині : Збірник матеріалів науково-практичної конференції , 22 листопада 2018 року / упорядник, головний редактор Б. Є. Жулковський. – Луцьк ; Володимир-Волинський : Волиньполіграф, 2018. – С. 204–206.

2) Вавринюк О. В. «Аудіація» Едвіна Ґордона – провідна зарубіжна система музичного виховання дошкільнят і молодших школярів / О. В. Вавринюк // Актуальні питання сучасної педагогіки: творчість, майстерність, професіоналізм : Матеріали IV Всеукраїнської науково-практичної конференції , 15 березня 2019 року. – Кременчук : Методичний кабінет, 2019. – С. 173–176.

3) Приступа І. С. Інтерактивні художньо-педагогічні технології на уроках інтегрованого курсу «Мистецтво» в умовах Нової української школи / І. С. Приступа // Актуальні питання сучасної педагогіки: творчість, майстерність, професіоналізм : Матеріали IV Всеукраїнської науково-практичної конференції , 15 березня 2019 року. – Кременчук : Методичний кабінет, 2019. – C. 292–296.

4) Солтис В. М. Низкиницький монастир – осередок сакральної культури Волинського краю / В. М. Солтис // Молода наука Волині: пріоритети та перспективи досліджень : Матеріали ХІІІ Міжнародної науково-практичної конференції аспірантів і студентів , Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки , 14−15 травня 2019 року. – Луцьк : Вежа-Друк, 2019. – 1 електронний оптичний диск (CD-ROM). – С. 454–456.

5) Старченко К. П. Палац Потоцьких – видатна архітектурна пам’ятка Кристинополя (Червонограда) / К. П. Старченко // Молода наука Волині: пріоритети та перспективи досліджень : Матеріали ХІІІ Міжнародної науково-практичної конференції аспірантів і студентів , Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки , 14−15 травня 2019 року. – Луцьк : Вежа-Друк, 2019. – 1 електронний оптичний диск (CD-ROM) – С. 457–459.

За підсумками проведення ХІІІ Міжнародної науково-практичної конференції аспірантів і студентів «Молода наука Волині: пріоритети та перспективи досліджень», студентку другого курсу спеціальності 013 «Початкова освіта» ВКНЗ «Володимир-Волинський педагогічний коледж імені А. Ю. Кримського» Катерину Старченко обрано кращою доповідачкою в секції «Культура та мистецтво» й відзначено дипломом ректора Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки.

Всього оцінок: 28

Коментувати

Залишіть свій коментар або запитання і ми обов'язково Вам дамо відповідь