П(Ц)К музичного мистецтва – лідер у коледжі за кількістю статей в міжнародних наукометричних базах

Одним із важливих показників професійної науково-педагогічної діяльності закладу вищої освіти ХХІ століття є кількість публікацій його працівників у фахових виданнях, затверджених Міністерством освіти і науки України, а також у солідних міжнародних наукометричних базах.

Index Copernicus – база, що включає індексування, ранжування та реферування журналів. Вона є платформою для наукової співпраці та виконання спільних наукових проектів. База має кілька інструментів для оцінки продуктивності, що дозволяють відслідковувати вплив наукових робіт і публікацій окремих учених або наукових установ. Index Copernicus також пропонує традиційні реферування та індексування наукових публікацій.

Упродовж 2018 – початку 2019 року викладачі предметної (циклової) комісії музичного мистецтва та окремих методик Володимир-Волинського педагогічного коледжу імені А. Ю. Кримського опублікували чотири статті у часописі "Нова педагогічна думка", котрий затверджений Міністерством освіти і науки України як фахове видання, а також індексується у міжнародній наукометричній базі Index Copernicus. Подаємо їх бібліографію:

  • Жулковський Б. Ігор Стравінський і Православна Церква / Богдан Жулковський // Нова педагогічна думка. – 2018. – № 1 (93). – С. 147–150. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npd_2018_1_37
  • Музиченко Л. Володимир Музиченко: викладач, композитор, письменник, громадський діяч / Лілія Музиченко // Нова педагогічна думка. – 2018. – № 1 (93). – С. 157–161. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npd_2018_1_40
  • Семенюк Н. Педагогічна спадщина Феофана Щегельського / Наталія Семенюк // Нова педагогічна думка. – 2018. – № 3 (95). – С. 143–147. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npd_2018_3_31
  • Карпук Т. Сакральна творчість галицьких і буковинських композиторів ХІХ століття в контексті українського національно-культурного відродження / Тамара Карпук // Нова педагогічна думка. – 2019. – № 1 (97). – С. 182–185. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npd_2019_1_46

Коментувати

Залишіть свій коментар або запитання і ми обов'язково Вам дамо відповідь