Строки прийому заяв та документів, конкурсного відбору та зарахування на навчання

Категорія: 

Шановні абітурієнти!

Змінено строки подання та обробки документації для вступників на основі повної загальної середньої освіти за денною формою здобуття освіти:

1) реєстрація електронних кабінетів вступників, завантаження необхідних документів розпочинається 01 серпня;

2) медичні огляди проводяться до 09 серпня;

2) прийом заяв та документів, передбачених розділом VII Правил, розпочинається 13 серпня;

3) прийом заяв та документів закінчується:

о 18:00 год 22 серпня – для осіб, які вступають на основі співбесіди або вступних іспитів та творчих конкурсів;

о 18:00 год 01 вересня – для осіб, які вступають тільки на основі сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання;

4) вступні іспити, творчі конкурси проводяться з 23 до 29 серпня;

5) співбесіди проводяться з 25 до 28 серпня включно;

6) списки осіб, рекомендованих до зарахування за результатами співбесіди та за квотою-2, з повідомленням про отримання чи неотримання ними права на здобуття освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра за регіональним замовленням оприлюднюються не пізніше 12:00 год 03 вересня. Вступники, які отримали рекомендації, мають виконати вимоги до зарахування на місця регіонального замовлення до 18:00 год 04 вересня, а також подати письмову заяву про виключення з конкурсу на інші місця регіонального замовлення. Зарахування цієї категорії вступників за регіональним замовленням відбувається не пізніше 12:00 год 07 вересня. Зараховані особи впродовж 07 вересня виключаються з конкурсу на інші місця регіонального замовлення;

7) рейтинговий список вступників, які вступають на основі сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання, творчих конкурсів та вступних іспитів (у тому числі за квотою-1), із зазначенням рекомендованих до зарахування формується на основі конкурсного бала за кожною конкурсною пропозицією з повідомленням про отримання чи неотримання ними права на здобуття освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра за регіональним замовленням та оприлюднюється не пізніше 12:00 год 03 вересня;

8) вступники, які отримали рекомендації, повинні виконати вимоги до зарахування на місця регіонального замовлення до 12:00 год 07 вересня;

9) зарахування вступників відбувається:

за регіональним замовленням – не пізніше 12:00 год 13 вересня;

за кошти фізичних або юридичних осіб – не пізніше 12:00 год 19 вересня (додаткове зарахування на вільні місця за кошти фізичних та юридичних осіб – не пізніше 30 вересня);

До уваги випускників 9 класів

Подання у 2020 році заяв у паперовій формі вступниками, що планують здобути фахову передвищу освіту на основі базової загальної середньої освіти, може здійснюватися шляхом надсилання  заповнених заяв встановленої форми на електронну адресу Приймальної комісії Коледжу (vvpc.vstup@gmail.com), зазначену в Реєстрі суб'єктів освітньої діяльності ЄДЕБО, в терміни, визначені в розділі VI Правил.

Факт подання кожної заяви електронною поштою реєструє уповноважена особа Приймальної комісії в ЄДЕБО в день прийняття заяви та надсилає підтвердження отримання заяви вступнику разом з розкладом вступних іспитів. У такому випадку заяву в паперовій формі вступник подає особисто до Приймальної комісії Коледжу в день першого іспиту до його початку.

Для осіб, зареєстрованих у селах, які здобули базову середню освіту у закладах освіти, що знаходяться на території сіл, у рік вступу конкурсний бал множиться на сільський (далі – СК) коефіцієнт шляхом його множення на їх добуток. СК дорівнює 1,05.

СК для осіб, що є внутрішньо переміщеними особами та проживають у селі без реєстрації, не застосовується.

Приймальна комісія здійснює перевірку відповідності довідки додатку 13 до Правил реєстрації місця проживання та Порядку передачі органами реєстрації інформації до Єдиного державного демографічного реєстру, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02.03.2016 № 207, поданої в паперовій формі, затверджує його своїм рішенням і вносить до ЄДЕБО.

У 2020 році подання оригіналів необхідних документів для зарахування на місця регіонального замовлення може здійснюватися шляхом надсилання їх засобами поштового зв'язку з обов'язковим описом вкладень на адресу Приймальної комісії Коледжу, зазначену в Реєстрі суб'єктів освітньої діяльності ЄДЕБО, в терміни, визначені в розділі VI цих Правил або відповідно до нього. Дату подання документів  визначають за відтиском штемпеля відправлення на поштовому конверті. У такому випадку договір про навчання між закладом фахової передвищої освіти та вступником (за участі батьків або законних представників – для неповнолітніх вступників) укладається впродовж 10 робочих днів від дати початку навчання.

У 2020 році подання оригіналів необхідних документів для зарахування на місця регіонального замовлення може здійснюватися шляхом надсилання їx сканованих копій, з накладанням кваліфікованого електронного підпису вступника, на електронну адресу Приймальної комісії Коледжу, зазначену в Реєстрі суб′єктів освітньої діяльності ЄДЕБО, в терміни, визначені в розділі VI цих Правил або відповідно до нього. У такому випадку надання оригіналів необхідних документів та укладання договору про навчання між Коледжем та вступником (за участі батьків або законних представників – для неповнолітніх вступників) здійснюється впродовж 10 робочих днів від дати початку навчання