Строки прийому заяв та документів, конкурсного відбору та зарахування на навчання

Категорія: 

1. Для вступників на основі базової загальної середньої освіти за денною формою навчання:

прийом заяв та документів починається 01 липня

  закінчується 13 липня о 18.00 год.;

вступні іспити проводяться з 14 липня до 21 липня;

рейтинговий список вступників оприлюднюється не пізніше 12.00 год. 23 липня;

вступники, які отримали рекомендації до зарахування, мають виконати вимоги до зарахування на місця державного або регіонального замовлення до 12:00 год. 28 липня;

зарахування вступників відбувається:

  • за державним або регіональним замовленням – не пізніше 18:00 год. 29 липня;
  • за кошти фізичних або юридичних осіб – не пізніше 1 серпня, додаткове зарахування не пізніше 30 серпня;

2. Для вступників на основі повної загальної середньої освіти за денною формою навчання:

реєстрація електронних кабінетів вступників розпочинається 01 липня та закінчується о 18:00 годині 29 липня;

прийом заяв та документів розпочинається 10 липня;

прийом заяв та документів закінчується:

  • о 18:00 год. 22 липня – для осіб, які вступають на основі співбесіди, вступних іспитів або творчих конкурсів;
  • о 18:00 год. 29 липня – для осіб, які вступають тільки на основі сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання;

рейтинговий список вступників, які вступають на основі сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання, творчих конкурсів та вступних іспитів (у тому числі за квотами-1), із зазначенням рекомендованих до зарахування формується на основі конкурсного бала за кожною конкурсною пропозицією з повідомленням про отримання чи неотримання ними права на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста за державним або регіональним замовленням та оприлюднюється не пізніше 12:00 год. 01 серпня;

вступники, які отримали рекомендації, повинні виконати вимоги до зарахування на місця державного (регіонального) замовлення до 12:00 год. 13 серпня;

11) зарахування вступників відбувається:

  • за державним (регіональним) замовленням – не пізніше 12:00 год. 06 серпня;
  • за кошти фізичних або юридичних осіб – не пізніше 12:00 год. 16 серпня (додаткове зарахування на вільні місця за кошти фізичних та юридичних осіб не пізніше 30 вересня);