Голова профспілки працівників коледжу

Білик Оксана Сергіївна


Бібліографіна довідка

Народилася 28.04.1967 року у місті Володимирі-Волинському Волинської області.

З 1974 по1984 рік навчалась в середній школі №4 міста Володимира-Волинського.

У 1984 році вступила до Луцького державного педагогічного інституту

ім. Лесі Українки на факультет підготовки вчителів початкових класів з додатковою спеціальністю образотворче мистецтво. У 1989 році закінчила інститут з присвоєною  кваліфікацією «вчитель початкових класів і образотворчого мистецтва середньої школи».

З 15.08.1989 року працювала вчителем образотворчого мистецтва у Володимир-Волинській середній школі №1.

20.08.1992 року прийнята на посаду викладача образотворчого мистецтва у педагогічне училище ім. А.Ю. Кримського.

У 2013 році за результатами атестації підтверджено кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії» та присвоєне педагогічне звання «викладач-методист».

У 2015 році рішенням Атестаційної комісії НСМНМ атестована на народного майстра.

З 2017 року – член Національної спілки майстрів народного мистецтва України.

Нагороди

 • Почесна грамота міністерства освіти України (1999 р.)
 • Грамота Академії педагогічних наук України (2009 р.)
 • Диплом МОНМС України, Національної академії наук, Національної академії педагогічних наук, інституту обдарованої дитини (2011 р.)
 • Почесна грамота Центрального комітету Профспілки працівників освіти і науки України (2017р.)
 • Почесна грамота обласної ради (2017 р.)
 • Грамоти управління освіти і науки Волинської обласної державної адміністрації (1999, 2000, 2001 рр.)
 • Почесна грамота Волинського обкому профспілки працівників освіти і науки (1999 р.), грамоти Волинської обласної організації профспілки працівників освіти і науки (2011, 2012, 2013, 2015 рр.)
 • Диплом обласного відділення Українського фонду культури (1998 р.)
 • Дипломи управління культури і туризму Волинської обласної державної адміністрації  (1999, 2000, 2002, 2004, 2005, 2007, 2011, 2012 рр.) 
 • Грамота Володимир-Волинської міської ради (2012 р.), почесна грамота Володимир-Волинської міської ради (2016, 2017 рр.)
 • Грамота коледжу (1998,2007 рр.), почесна грамота коледжу (2010, 2017р.)

 

Публікації

 • Білик О.С. Майстер / О.С.Білик // Минуле і сучасне Волині й Полісся: народне мистецтво і духовність. Збірник наукових праць. Випуск 15. Матеріали Другої Волинської обласної науково-етнографічної конференції. – Луцьк, 2005. – С. 171-172.
 • Білик О.С. Проведення профорієнтаційної роботи вчителями початкової школи / О.С.Білик // Вісник Глухівського державного педагогічного університету. Серія: Педагогічні науки. Випуск 10. – Глухів: ГДПУ, 2007. – С. 143-147.
 • Білик О.С. Сформованість позитивного ставлення учнів початкової школи до проблеми вибору професії / О.С. Білик, М.С. Янцур // Оновлення змісту, форм та методів навчання та виховання в закладах освіти: Збірник наукових праць. Наукові записки Рівненського державного гуманітарного університету. Випуск 38. – Рівне: РДГУ, 2007. – С. 98-102.
 • Білик О.С. Інтерактивні технології в профорієнтаційній роботі з учнями початкових класів / О.С. Білик, М.С. Янцур // Наука, освіта, суспільство очима молодих. Матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів та молодих науковців. – Рівне: РДГУ, 2007. – С. 14-15.
 • Білик О.С. Подорож до світу дорослих. Профорієнтаційна робота з учнями початкової школи за експериментальною методикою / О.С. Білик // Гуманітарні науки: науково-практичний журнал. – 2010. – №1(19) січень-червень. – С. 82-86.
 • Білик О.С. Профорієнтаційна робота з учнями початкових класів на уроках трудового навчання / О.С. Білик // Інноваційні технології професійної орієнтації та підготовки конкурентоспроможного спеціаліста. Матеріали  Всеросійської науково-практичної конференції з міжнародною участю. –  Санкт-Петербург: Видавництво політехнічного університету, 2010. –  C. 100 - 102.
 • Білик О.С. Сучасні підходи до формування мистецьких компетенцій молодших школярів / О.С. Білик // Вектор пошуку в сучасному освітньому просторі: матеріали ІІІ обласної науково-практичної конференції. – Луцьк: Волиньполіграф, 2017.  – С. 10-12.
 • Білик О.С.  Формування професійних компетенцій майбутніх учителів образотворчого мистецтва / О.С. Білик // Матеріали ХХХVІІ Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції «Вітчизняна наука на зламі епох: проблеми та перспективи розвитку»: Зб. наук. праць. – Переяслав-Хмельницький, 2017. – Вип. 37. – С.147-150.