Положення про орган студентського самоврядування

Категорія: 

Студенти мають гарантоване державою право на особисту або через своїх представників участь у громадському самоврядуванні, в обговоренні, вирішенні питань удосконалення навчально-виховного процесу, студентської науково-дослідної роботи, призначення стипендій, організації дозвілля, побуту тощо.

Органи студентського самоврядування є невід'ємною складовою громадського самоврядування коледжу і вирішують питання, що належать до їх компетенції, сприяють гармонійному розвитку особистості студента, формуванню у нього навичок майбутнього організатора, керівника.

Повний текст положення можна прочитати у файлі прикріпленому до публікації.