Предметна (циклова) комісія викладачів музичного мистецтва та окремих методик

П(Ц)К музики, методики музики та основ гри на музичних інструментах

До комісії належить 21 викладач: Волошина Наталія Нилівна, Гарбуль Світлана Іванівна, Гуз Володимир Володимирович, Дидич Олександр Іванович, Жулковський Богдан Євгенович, Іванова Лілія Володимирівна, Кошляцька Наталія Олександрівна, Карпук Тамара Анастасівна, Карпюк Валентина Вікторівна, Марцинюк Микола Гнатович, Махніцька Вікторія Вікторівна, Музиченко Лілія Борисівна, Музичук Олександр Іванович, Пасієвич Тетяна Олександрівна, Подзізей Григорій Ігорович, Самодурова Діна Михайлівна, Семенюк Наталія Вікторівна, Сурмик Світлана Сергіївна, Степанюк Жанна Андріївна, Стегній Тетяна Адамівна, Табаченко Тетяна Анатоліївна.

Викладачі П(Ц)К постійно працюють над новими методрозробками, науковими статтями, випускають навчально-методичні посібники.

Стегній Т. А. брала участь у міжнародній науковій конференції соціальної педагогіки при ВДУ ім. Лесі Українки в 2007р. Також була учасником  Других Всеукраїнських читань з гуманної педагогіки при Київському державному педагогічному університеті ім. Михайла Драгоманова в 2007р. Вона написала такі наукові статті: «Інформаційні технології в практиці викладання музичного виховання у педагогічному навчальному закладі», «Комп’ютер і музика. Сучасність і традиційність», «Використання комп’ютерних технологій при вивченні предметів музичного циклу».

Викладачами П(Ц)К написано ряд посібників, яким неможна не приділити уваги: «Пісенний водограй»,  «Чарівний світ навколо нас», «Основи музичної літератури» Кошляцької Н.О.; «Основи музичної грамоти», «Музичне виховання дітей дошкільного віку» Сурмик С.С., Сурмика І.С.; «Грай, сопілко» Сурмика І.С.; «Слухання музики в школі» Сурмик С.С., Стегній Т.А., Кошляцької Н.О.; «Види музичної діяльності на уроках музики в початкових класах» Стегній Т.А; «Основи гри на баяні» Музиченко Л.Б.

Проблемних питань, над яким постійно працюють наші викладачі, доволі багато. Волошина Н.Н. «Методика навчання гри в ансамблі»; Гарбуль С.І. «Робота з самодіяльним творчим об’єднанням»; Грицевич Г.В. «Методика навчання співу молодших дошкільників»; Гуз В.В. «Художня емпатія  як  чинник  формування  професіоналізму майбутнього музиканта-педагога»; Дидич О.І. «Формування навиків гармонізації мелодії дитячих пісень  на уроках музичного інструменту»; Долгунська Л.П. «Основні    принципи    роботи    над    мелодією   на уроках музичного інструменту»; Іванова Л.В. «Засоби вдосконалення методу викладання гри на фортепіано у педагогічному коледжі»; Карпук Т.А. «Використання інноваційних технологій на уроках сценічного мистецтва»; Карпюк В.В. «Розвиток координації рухів на початковому етапі навчання ритміки та хореографії у студентів педагогічного коледжу»; Ковальчук Г.Ф. «Дидактичний принцип доступності і майстерність педагога»; Кошляцька Н.О. «Вплив сучасної музики на формування особистості»; Кумецька Є.В. «Гра в ансамблі, як засіб розвитку гармонійного слуху»; Музиченко Л.Б. «Формування вокально-хорових навичок студентів-початківців»; Марцинюк М.Г. «Єдність компонентів уроку музики в початкових класах загальноосвітньої школи»; Музичук О.М. «Українська музика – невід’ємна частина валеологічної культури студентів»; Пасієвич Т.О. «Зіставлення та порівняння під час слухання музики»; Семенюк Я.С. «Методичні рекомендації на допомогу студенту практиканту у роботі з дитячим художнім колективом»; Сурмик І.С. «Роль українського музичного фольклору в національно-патріотичному вихованні студентів коледжу»; Сурмик С.С. «Питання взаємозв’язку музичної грамотності студентів педагогічного коледжу та формування їх внутрішньої музичної культури»; Стегній Т.А. «Розвиток музичного кругозору у дітей молодшого шкільного віку»; Степанюк Ж.А. «Фрагментарне вивчення музичного матеріалу як засіб досконалого виконання загальної форми»; Юрчук Б.Г. «Основні положення лівої руки та методи освоєння лівої клавіатури у процесі навчання гри на баяні».

Окрім педагогічної діяльності викладачі П(Ц)К займаються творчістю. Тому в нас створені постійно діючі колективи, такі як: ансамбль народної пісні «Розмай», камерний хор, жіночий квартет, чоловіче тріо.