План заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу на 2022/2023 навчальний рік

План заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу (цькуванню) в закладі освіти передбачений окремим XIII розділом в Плані роботи коледжу на 2022/2023 навчальний рік.

ХІІІ. ПЛАН РОБОТИ ЩОДО ПРОФІЛАКТИКИ БУЛІНГУ

п/п

Назва заходу

Цільова

аудиторія

Термін

виконання

Відповідальний

Інформаційно-профілактичні заходи

1

Контроль стану попередження випадків булінгу

Рада

профілактики

правопорушень

постійно

Л.С.Мечнік

І.А.Поліщук

2

Засідання методичного об’єднання х керівників на тему «Протидія булінгу в студентському середовищі»

керівники груп та

вихователі

гуртожитку

Вересень - Жовтень

Л.С.Мечнік

І.А.Поліщук

3

Розробка пам’ятки «Маркери булінгу»

Педагогічний

колектив

Жовтень

І.А.Поліщук

4

Складання порад «Як допомогти дітям упоратися з булінгом»

студенти

Упродовж року

І.А.Поліщук

5

Вивчення законодавчих документів, практик протидії цькуванню

Педагогічний

колектив

постійно

Л.С.Мечнік

І.А.Поліщук

6

Оновлення інформаційного куточка «Протидія булінгу»

Суб’єкти

освітнього

процесу

постійно

І.А.Поліщук

7

Засідання круглого столу з питань протидії сімейного насилля та цькування у студентському колективі

Батьківська громада

25.11

І.А.Поліщук

Формування навичок дружніх стосунків здобувачів освіти

1

Створення морально безпечного освітнього простору, формування позитивного мікроклімату та толерантної міжособистісної взаємодії в ході годин спілкування, тренінгових занять

студенти

Упродовж року

Керівники груп, вихователі гуртожитку, практичний психолог

2

Проведення заходів в рамках Всеукраїнського тижня права «Стоп булінгу»

студенти

Листопад - грудень

Керівники груп, вихователі гуртожитку, практичний психолог

3

Кінолекторії. Перегляд кінострічок відповідної спрямованості

студенти

Упродовж року

Студрада, І.А.Поліщук

4

Проведення тренінгів розвитку комунікативних навичок, емпатійної підтримки, удосконалення моделей поведінки в конфліктних ситуаціях.

студенти

протягом року

І.А.Поліщук

5

Проведення заходів в рамках тижнів профілактики правопорушень

студенти

протягом року

І.А.Поліщук

Психологічний супровід

1

- Спостереження за міжособистісною поведінкою здобувачів освіти; - опитування (анкетування) учасників освітнього процесу; - діагностика мікроклімату, згуртованості класних колективів та емоційних станів учнів; - дослідження наявності референтних груп та відторгнених в студентських колективах;

студенти

протягом року

І.А.Поліщук

2

Оновлення бази інструментарію для діагностування рівня напруги, тривожності в студентських колективах

студенти

протягом року

І.А.Поліщук

3

Консультаційна робота з учасниками освітнього процесу

студенти

протягом року

І.А.Поліщук

4

Заняття з елементами тренінгу: «Саморегуляція у стресових ситуаціях»

студенти

жовтень - листопад

І.А.Поліщук

5

Заняття з елементами тренінгу: «Конструктивна та деструктивна поведінка у конфліктних ситуаціях»

студенти

квітень

І.А.Поліщук

Робота з батьками

1

Тематичні батьківські збори «Протидія сімейному насиллю та цькуванню в студентському колективі»

батьки

Упродовж року

Кер. груп,

практ. псих.

. психолог

2

Поради батькам щодо зменшення ризиків булінгу та кібербулінгу

батьки

Упродовж року

Кер. груп,

практ. псих.

психолог

Теги: