Положення про академічну доброчесність

ПОЛОЖЕННЯ

про академічну доброчесність учасників освітнього процесу Володимир-Волинського педагогічного фахового коледжу ім. А.Ю Кримського

  1. Загальні положення
  1. Положення про академічну доброчесність у Володимир-Волинському педагогічному фаховому коледжі ім. А.Ю Кримського Волинської обласної ради (далі – Положення) є внутрішнім підзаконним нормативним актом, який спрямований на забезпечення якісних освітніх послуг, наданих здобувачам освіти, додержання правових, етичних і моральних норм поведінки всіма учасниками освітнього процесу.
  2. Дане Положення розроблено на основі Конституції України, Законів України «Про освіту», «Про фахову передвищу освіту», «Про захист суспільної моралі», «Про наукову і науково-технічну діяльність», «Про авторське право і суміжні права», «Про видавничу справу», «Про запобігання корупції», Цивільного Кодексу України, Статуту коледжу, Правил внутрішнього розпорядку коледжу та гуртожитку, засад формування Колективного договору та інших нормативно-правових актів чинного законодавства України і нормативних актів коледжу.
  3. Положення спрямоване на дотримання високих професійних стандартів в усіх сферах діяльності коледжу (освітній, науковій, виховній), утвердження академічних чеснот і запобігання порушення академічної доброчесності.
  4. Дія цього Положення поширюється на всіх учасників освітнього процесу коледжу і є обов’язковим для виконання...

Переглянути положення